background image
cz | en

JÓGA

Sanskrtské slovo jóga vychází z kořene jug–, který lze přeložit mnoha způsoby, ale asi nejlépe odpovídající český ekvivalent je sloveso spojit se s, sjednotit se, uzdravit, ale také ovládnout či využít. Slovu lze rozumět různě. Jógu chápu ne jako cvičení, ale jako dokonale propracovaný životní styl, který mění přístup k sobě samému, ke svému okolí a vůbec k celému světu. Holistický systém jógy ovlivňuje nejen tělo a zdravotní stav, ale působí také na rovině emocí, inteligence, mysli a vědomí. Jógová praxe (sádhana) nás vede k sebepoznání a seberozumění. Sjednocuje tělesnou přirozenost s ušlechtilými ideály srdce, mysli a ducha, vede k harmonii se sebou samým i s okolím.

Z hlediska jógové filozofie Upanišad může praxe každého z nás vést k propojení duše (átman) s univerzálním božským principem (brahma), vede nás od toho, co je nereálné k tomu, co je reálné – k boží přítomnosti. Jógová praxe mění stereotypní vzorce chování, pomalu směřuje k většímu uvědomění a bdělosti, zlepšuje kvalitu našeho života. Při práci s tělem a dechem se učíme pracovat i se smyslovými vjemy a rozbouřenými vlnami naší mysli, učíme se pomalu a trpělivě ovládat nepoddajné stránky naší přirozenosti. Zpevněním a posílením těla vytváříme fyzickou a psychickou stabilitu. Učíme se pracovat s naší životní sílou (pránou), která je základem vitálního a radostného bytí.

Když zaujímáme jednotlivé jógové pozice (ásany) a propojíme je s uvědomělým dechem (pránajámou) působíme nejen na svaly, šlachy, klouby, kosti a vnitřní orgány, ale také na jemnohmotnou rovinu těla. Vedle fyzického těla pročišťujeme i energetické kanály (nádí), aby mohla životní síla přirozeně a bez překážek proudit celým tělem. Tělesně i duševně se uvolňujeme a zbavujeme nahromaděných přebytků – toxinů, negativních emocí a myšlenek, únavy, psychických bloků, otupělosti, agresivity, stresu apod. Ásany i pránajáma jsou vedle dalších stupňů aštanga jógy přípravnými kroky k nejpodstatnější jógové praxi – k meditaci (dhjána). Meditace nás vede k dokonalému sjednocení těla, mysli a ducha. Vede nás k vědomému prožívání přítomnosti.

Čhándógja upanišada:  Tat tvam asi(„To jsi Ty“) 6.8.1

joga.1 joga.2 joga.3 joga.4 joga.5 joga.6 joga.7