background image
cz | en

Ochodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky  pro nákup zboží u společnosti Gaiatree.

Provozovatel obchodu „Prodávající“:
společnost Gaiatree

Ina Lišková, Rudka u Kunštátu 2, 679 72, okr. Blansko

IČ: 87545306

Katka Rojková, Bělá nad Svitavou 11, 569 05, Bělá n. Svit.

IČ: 87518929, DIČ: CZ 87518929

Email: gaiatree@gaiatree.cz

Bankovní spojení: 1940963143/0800 nebo 000000-1352462123/0800

IČ: 87518929

DIČ: CZ 87518929

Kontaktní adresy: Bělá nad Svitavou 11, 569 05; Rudka u Kunštátu 2, 679 72, okr. Blansko

Telefon: 776 550524; 776043571

mail:  gaiatree@gaiatree.cz

Zákazník ve smlouvě vystupuje jako „Kupující“.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  www.gaiatree.cz/e-shop. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Objednávka

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, či e-mailu. Vaši objednávku považujeme za závaznou.

Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a může se s nimi seznámit.

Všechny ceny jsou konečné, není-li uvedeno jinak. Nejsme plátci DPH.

 

Platby a dodací podmínky

Nabízíme několik možností, jak zaplatit za objednané zboží.

platební kartou při objednávce (připravujeme)

bankovním převodem na účet: 1940963143/0800 nebo 000000-1352462123/0800

platba dobírkou – Česká pošta

platba dobírkou – DPD

hotově při osobním odběru po telefonické domluvě

Platba bankovním převodem na účet

Objednané zboží Vám zašleme poštou, v okamžiku kdy uhradíte částku za zboží na bankovní účet České spořitelny. Při objednávce větší než 2.000,- poštovné hradíme za Vás. Při objednávce menší než 2.000,- Vám budeme k celkové částce účtovat 50,- Kč za poštovné. Pokud je zboží placeno převodem, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v takovém termínu, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 7. den po zadání objednávky. Po tomto termínu bude na objednávku pohlíženo jako na neplatnou. Případné prodlení s platbou oznamte mailem na gaiatree@gaiatree.cz nebo telefonicky na +420776 550524. Při zadávání platby používejte jako variabilní symbol číslo objednávky!

Při placení bankovním převodem ze SR, bohužel musíme připočítat poplatek 150 Kč, který nám je účtován jako příchozí platba ze zahraničí.

Platba dobírkou

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. Při objednávce a dodávce poštou nad 2.000,- Kč poštovné hradíme za Vás. V případě objednávky menší než 2.000,- Kč Vám budeme k celkové částce účtovat poplatek 80,- Kč za poštovné a dobírku, za DPD služby 90,- Kč. Poštovné a dobírka na Slovensko je 230,- Kč.
Platba v hotovosti při osobním odběru

Zboží si také můžete vyzvednout osobně po telefonické dohodě buď ve studiu Rahat na Radnické 5 v Brně – městě, nebo na jiném místě dle domluvy.

V případě platného uzavření kupní smlouvy bude objednané zboží kupujícímu odesláno do 10-ti dnů od doručení objednávky prodávajícímu. V případě, že objednané zboží není možné odeslat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího .

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty a společnosti DPD. Dodání zboží je omezeno na území ČR a SR. Při dodání zboží do SR není možné využít zaslání na dobírku a to z toho důvodu, že Slovenská pošta si účtuje při zaslání z ČR nepřiměřený poplatek. Tento poplatek je Vám jako zákazníkovi při převzetí zboží na dobírku Slovenskou poštou naúčtován k ceně zboží.

 

Expediční náklady

K doručení Vaší objednávky-zásilky využíváme služeb České pošty a přepravní společnosti DPD. Cena poštovného a balného je po České republice u České pošty 80 Kč a u DPD 90Kč. Na Slovensko využíváme pouze služeb České pošty a cena poštovného a balného je 230 Kč. Tento poplatek je již kalkulován v konečné ceně zboží při objednávce. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

Převzetí zboží

Svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou, což vyplývá z přepravního dokladu. Případné vnější poškození zásilky či s tím související poškození samotného zboží způsobené přepravou, je tudíž nutné reklamovat v okamžiku převzetí u přepravce a případně takovou zásilku z tohoto důvodu vůbec nepřijímat. Na pozdější reklamace z důvodu vzniklé škody při přepravě se bude hledět na základě podepsaného přepravního dokladu, jenž lze považovat za důkaz o bezvadnosti vnějšího stavu dodávky (to se samozřejmě netýká závad, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců).
Při přebírání objednaného zboží je nutné se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části – zejména její originální obal – nepřiměřeně mechanicky poškozená (například nepřirozeně zdeformovaná krabice, promáčklý kartónový obal, protržený igelit atd.). V případě nepřevzetí zboží nás prosím neprodleně kontaktujte.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu Gaiatree.cz zaručuje všem zákazníkům ochranu osobních údajů. Zákaznické údaje slouží výhradně k vyřízení objednávek, a neposkytují se třetím osobám či institucím. Tyto informace se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Záruka a reklamace

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, není záruka poskytována, neshoda s kupní smlouvou je vyřízena v souladu s ustanovením z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Na všechny výrobky zakoupené spotřebiteli je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců podle Občanského zákoníku). Pro nespotřebitele není záruka poskytována. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete na kontaktní adresu výrobek spolu s fakturou nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela před dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Doporučený postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4) k reklamovanému zboží předložte čitelný originál či kopii dokladu o nákupu (faktura je vždy zasílána s objednaným zbožím)

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-tidenní lhůty oznámení o odstoupení elektronicky na e-mail, nebo písemně na poštovní adresu. My Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, nevrací se také částka za poštovné. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.

V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.

V souladu s § 53 odst. 7 č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku Kupujícího, buď odesláním peněz na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy Kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Rozpor s kupní smlouvou

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel Kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.